Υγραέριο σε φιάλες

Tο υγραέριο, όπως είναι γνωστό, διατίθεται και εμφιαλωμένο. To εμφιαλωμένο υγραέριο διατίθεται κυρίως για οικιακή χρήση, αλλά και για άλλες χρήσεις (επαγγελματική κλπ.) Οι φιάλες υγραερίου αποτελούν ένα αξιόπιστο σύστημα εφοδιασμού υγραερίου. Το εμφιαλωμένο υγραέριο, λόγω της ευκολίας στη μεταφορά του, είναι διαθέσιμο παντού.

Η  Εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φιαλών υγραερίου οι οποίες βγαίνουν σε διάφορα μεγέθη, μίγματος και προπανίου, και συγκεκριμένα

 

 • Φιάλη 3kg προπάνιο ολικής χωρ/τας 6,5 λίτρων για επαγγελματική χρηση.
 • Φιάλη 10kg μίγματος ολικής χωρ/τας 23,8 λίτρων για οικιακή χρήση.
 • Φιάλη 13kg προπανίου ολικής χωρ/τας 30,7 λίτρων για επαγγελματική χρήση.
 • Φιάλη 25kg προπανίου ολικής χωρ/τας 59,5 λίτρων για επαγγελματική χρήση

Η φιάλη υγραερίου είναι, όπως και η δεξαμενή, ένα δοχείο πίεσης στο οποίο συνυπάρχει υγρή και αέρια φάση.

Οι φιάλες είναι κατακόρυφα δοχεία κυλινδρικής μορφής με σπειροσφαιροειδείς πυθμένες. Στον κάτω πυθμένα υπάρχει συγκολλημένη στεφάνη βάσης για την ευσταθή στήριξη της φιάλης και την προστασία του πυθμένα. Στην κεφαλή (άνω πυθμένα) υπάρχει συγκολλημένη η χειρολαβή η οποία χρησιμεύει επίσης και ως προστασία του ρουμπινέτου, που είναι βιδωμένο σε ειδική υποδοχή συγκολλημένη στο πάνω μέρος της φιάλης. To ρουμπινέτο είναι μια γωνιακή βαλβίδα από την οποία παραλαμβάνεται το υγραέριο σε αέρια φάση (όταν η φιάλη είναι όρθια), που διοχετεύεται μέσω ειδικού ρυθμιστή και αγωγού και κάποιων άλλων εξαρτημάτων προς την κατανάλωση,

Η φιάλη χρησιμοποιείται συνήθως όταν έχουμε μικρές καταναλώσεις δηλ. όπου απαιτείται μικρή σχετικά παροχή υγραερίου σε αέρια φάση, οπότε η φιάλη λειτουργεί σαν μικρό δοχείο αποθήκευσης και εξαερίωσης του υγραερίου.

Οι φιάλες βέβαια μπορούν να καλύψουν και μεγαλύτερες καταναλώσεις όταν τοποθετηθούν σε συστοιχίες των 2, 3, 4 ή και περισσοτέρων, οπότε και μεγαλύτερη παροχή μπορούν να αποδώσουν και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υπάρχει διότι δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης των φιαλών που αδειάζουν ενώ οι πλήρεις εξακολουθούν να εξυπηρετούν την κατανάλωση.

Τo υγραέριο, εμφιαλώνεται στις ειδικές εγκαταστάσεις εμφιάλωσης της εταιρείας μας. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν κατασκευαστεί βάσει ειδικών κανονισμών και προδιαγραφών (ελληνικών και ξένων) και λειτουργούν νόμιμα εφοδιασμένες με την κατά Νόμο άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στους παρακάτω 2 πίνακες δίδεται κατά προσέγγιση η δυνατότητα παροχής υγραερίου σε αέρια φάση σε gr/h (γραμμάρια ανά ώρα) φιάλης 10kg μίγματος και φιάλης 25kg προπανίου με υπόλοιπο περιεχόμενο μέχρι 25% του πλήρους περιεχομένου για διάφορους χρόνους λειτουργίας (παροχής).

Φιάλη 10 κιλών μίγματος

Θερμοκρασία χώρου σε °C Δυνατότης μέσης παροχής, σε gr / h , σε σχέση με τη διάρκεια λειτουργίας.
15 λεπτά30 λεπτά1 ώρα2 ώρεςσυνεχής λειτουργία
 +513001000500350200
+1516001100800600400

Φιάλη 25 κιλών μίγματος

Θερμοκρασία χώρου σε °C Δυνατότης μέσης παροχής, σε gr / h , σε σχέση με τη διάρκεια λειτουργίας.
15 λεπτά 30 λεπτά 1 ώρα 2 ώρες συνεχής λειτουργία
 -10 2000 1700 1200 900 500
-5 2900 2000 1400 1100 600
+5 4400 2800 1800 1300 800

  Η NTAILIANIS GAS είναι η εταιρεία που σας εγγυάται για την ποιόητα, τη σωστή εξυπηρέτηση και τις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων της. Ένα όνομα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη, υπεύθυνα και φιλικά.

  Διεύθυνση

  7o Χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
  ΤΚ: 42100 TΘ: 176

  Τηλέφωνο

  2431088138

  Fax

  2431088138

  Info

  info@ntailianisgas.gr
  sales@ntailianisgas.gr