Υγραέριο σε δεξαμενές

Με την NTAILIANIS GAS  μπορείτε, άμεσα και οικονομικά, να εγκαταστήσετε δεξαμενή στο χώρο σας. Τα μεγέθη, τα είδη και οι τύποι των δεξαμενών που σας προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις σας, από τον παραδοσιακό τύπο της υπέργειας δεξαμενής έως τον ολοένα και πιο διαδεδομένο τύπο της υπόγειας δεξαμενής, που παρέχει το πλεονέκτημα της εγκατάστασης ακόμα και σε περιπτώσεις περιορισμένου διαθέσιμου χώρου είτε αγοράζοντας την στην πιο φθηνή τιμή της αγοράς είτε σας την παρέχουμε με συμβόλαιο χρησιδανεισμού.

Τύποι δεξαμενών

Δεξαμενή υγραερίου είναι τα δοχείο στο οποίο αποθηκεύεται υπό πίεση το υγραέριο. Κατά την επιλογή της κατάλληλης τοποθέτησης για τη δεξαμενή μέσα στο χώρο που διαθέτει ο καταναλωτής, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 • Αποστάσεις ασφαλείας της δεξαμενής ή των δεξαμενών μεταξύ τους και μεταξύ των υπολοίπων στοιχείων του χώρου.
 • Δυνατότητα πρόσβασης του βυτιοφόρου που θα γεμίζει τη δεξαμενή
 • Αποφυγή γειτνίασης με σηπτικούς βόθρους ή πηγάδια ή κανάλια απορροής νερών
 • Αποφυγή τοποθέτησης σε κοιλώματα του εδάφους
 • Η προτίμηση του πελάτη
 • Αποφυγή τοποθέτησης σε ταράτσες

Οι δεξαμενές κατασκευάζονται με λαμαρίνα P355 NH, η πίεση δοκιμής γίνεται στα 25,24 BAR, η πίεση λειτουργίας είναι στα 17,65 BAR και ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται από την TUV εφόσον έχει προηγηθεί ραδιογραφικός έλεγχος. Η βαφή γίνεται με μία στρώση τσίγκου δύο συστατικών, με δύο στρώσεις αστάρι δύο συστατικών και ακολουθεί χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΑΡΟΣ ΚΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
Lt Lt Kg Kg m m
500 Κυλινδρική Κάθετη 400 204 180 0,8
1000 Κυλινδρική Οριζόντια 800 408 260 0,80 2,20
1000 Κυλινδρική Κάθετη 800 408 270 1,00
1750 Κυλινδρική Οριζόντια 1400 714 380 1,00 2,50
2500 Κυλινδρική Οριζόντια 2000 1020 650 1,55 2,60
2700 Κυλινδρική Οριζόντια 2160 1102 1000 1,25 2,50
3000 Κυλινδρική Οριζόντια 2400 1224 750 1,20 3,00
4850 Κυλινδρική Οριζόντια 3880 1979 1230 1,25 4,30
5000 Κυλινδρική Οριζόντια 4000 2040 1100 1,20 4,80
6400 Κυλινδρική Οριζόντια 5120 2612 1530 1,25 5,50
7500 Κυλινδρική Οριζόντια 6000 3060 1850 1,20 7,00
9000 Κυλινδρική Οριζόντια 7200 3672 2500 1,40 6,20
9150 Κυλινδρική Οριζόντια 7320 3734 1780 1,25 7,80
10000 Κυλινδρική Οριζόντια 8000 4080 2800 1,40 6,80
Photo Gallery

Τυπική Δεξαμενή 500lt:

 1. Σημείο προσαρμογής κατά την κατασκευή
 2. Στόμιο για ανακουφιστική βαλβίδα
 3. Στόμιο για ενδεικτικό στάθμης
 4. Στόμιο λήψης υγρής φάσης
 5. Στόμιο πλήρωσης δεξαμενής
 6. Στόμιο πολυβαλβίδας για λήψη και σύνδεση αέριας φάσης, μονόμετρο, ένδειξη μέγιστης στάθμης
 7. Αποστράγγιση
 

Τυπική Δεξαμενή 990 & 1000lt:

 1. Σημείο προσαρμογής κατά την κατασκευή
 2. Στόμιο για ανακουφιστική βαλβίδα
 3. Στόμιο για ενδεικτικό στάθμης
 4. Στόμιο λήψης υγρής φάσης
 5. Στόμιο πλήρωσης δεξαμενής
 6. Στόμιο πολυβαλβίδας για λήψη και σύνδεση αέριας φάσης, μονόμετρο, ένδειξη μέγιστης στάθμης
 7. Αποστράγγιση

 

Τυπική Δεξαμενή 1750lt:

 1. Σημείο προσαρμογής κατά την κατασκευή
 2. Στόμιο για ανακουφιστική βαλβίδα
 3. Στόμιο για ενδεικτικό στάθμης
 4. Στόμιο λήψης υγρής φάσης
 5. Στόμιο πλήρωσης δεξαμενής
 6. Στόμιο πολυβαλβίδας για λήψη και σύνδεση αέριας φάσης, μονόμετρο, ένδειξη μέγιστης στάθμης
 7. Αποστράγγιση

 

Τυπική Δεξαμενή 3000 & 5000lt:

 1. Σημείο προσαρμογής κατά την κατασκευή
 2. Στόμιο για ανακουφιστική βαλβίδα
 3. Στόμιο για ενδεικτικό στάθμης
 4. Στόμιο λήψης υγρής φάσης
 5. Στόμιο πλήρωσης δεξαμενής
 6. Στόμιο πολυβαλβίδας για λήψη και σύνδεση αέριας φάσης, μονόμετρο, ένδειξη μέγιστης στάθμης
 7. Αποστράγγιση

Όταν γίνεται η εγκατάσταση μιας δεξαμενής, είναι απαραίτητο η δεξαμενή να εδράζεται σε τελείως οριζόντιο, συμπαγές και αναλλοίωτο έδαφος. Κάθε μικρή υποχώρηση του εδάφους μπορεί να προκαλέσει σφάλμα στη λειτουργία του οργάνου στάθμης υγρού και να οδηγεί σε υπερπλήρωση. Μια σημαντική μετακίνηση της δεξαμενής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη γραμμή ή και αέριας φάσης προς την κατανάλωση, με πιθανή διαρροή υγραερίου.

Οι υπέργειες δεξαμενές εδράζονται σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα. Ο υπολογισμός των βάσεων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αντοχή του εδάφους και το ότι η δεξαμενή υγραερίου είναι γεμάτη με νερό (δηλ. απόβαρο δεξαμενής + βάρος νερού).

Μια συντηρητική υπόθεση για την αντοχή του εδάφους είναι 0.5 kp/cm2.

Για δεξαμενές μέχρι 5000 lt αρκεί μια πλάκα 30 cm με διπλό πλέγμα. Στην πλάκα αυτή πρέπει να πακτώνονται οι μεταλλικές βάσεις των δεξαμενών.

Για μεγαλύτερες δεξαμενές απαιτείται ειδική προς τούτο μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία. Επίσης, οι δεξαμενές αυτές πακτώνονται στη βάση που είναι πιο κοντά στις λήψεις υγραερίου, ενώ το άλλο τους άκρο αφήνεται ελεύθερο να ολισθαίνει σε περίπτωση συστολών/διαστολών του κυλινδρικού τους σώματος χωρίς να προκαλείται έτσι πρόβλημα στο δίκτυο σωληνώσεων

Η δεξαμενή πρέπει να ακυρώνεται στην περίπτωση που στην περιοχή τοποθέτησης υπάρχουν υπόγεια νερά, τα οποία μπορούν να μπουν στον χώρο της δεξαμενής (υψηλός υδροφόρος ορίζων κλπ.).

Θερμοκρασία
χώρου σε °C
   Α      Β      Γ      Α1      Β1      Γ1  
1000 lt 3,2 1,8 1,4 3,5 2,1 1,6
1750 lt3,52,01,53,82,31,7
3000 lt4,02,21,74,32,51,9
5000 lt5,82,21,76,12,51,9
7500 lt8,02,21,78,32,51,9
Η NTAILIANIS GAS συνεργάζεται με διαπιστευμένους φορείς από το ΕΣΥΔ και εγκεκριμένους από το Υπουργείο Ανάπτυξης Μεταφορών & Επικοινωνιών, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους στα κάτωθι βιομηχανικά προϊόντα:
 • ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΦΕΚ 477/Β/93
 • ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΦΕΚ 1257/Β/03 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο περιοδικός έλεγχος δεξαμενών υγραερίου περιλαμβάνει έλεγχο πενταετίας και δεκαετίας. Ανά πενταετία πρέπει να γίνεται εξωτερική επιθεώρηση της δεξαμενής. Συμπληρωματικά μπορεί να γίνει και παχυμέτρηση των ελασμάτων της δεξαμενής με συσκευή υπερήχων, καθαρισμός και βαφή εφόσον απαιτείται. Στις υπόγειες και τις επιχωματωμένες δεξαμενές αντί της εξωτερικής επιθεώρησης μπορεί να γίνει έλεγχος για την καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης με την μέθοδο επιβολής ηλεκτρικού ρεύματος (impressed current test) από εξειδικευμένο μηχανικό. Εάν ο έλεγχος δείξει καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης της δεξαμενής, δεν απαιτείται η αφαίρεση του χώματος και η αποκάλυψη της εξωτερικής της επιφανείας. Οι υπόγειες και επιχωματωμένες δεξαμενές που προστατεύονται με καθοδική προστασία δεν χρειάζεται να ελεγχθούν ούτε οπτικά (κέλυφος) ούτε με την επιβολή ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον γίνεται έλεγχος της απόδοσης της καθοδικής προστασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα (μικρότερα του ενός έτους) και τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα. Ανά δεκαετία επαναλαμβάνεται ο έλεγχος της πενταετίας και επί πλέον πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω ελέγχους:
 1. Πλήρης εσωτερική επιθεώρηση, αν είναι δυνατόν, και έλεγχος για διαβρώσεις και φθορές
 2. Υδραυλική δοκιμασία
 3. Παχυμέτρηση των ελασμάτων και σύγκριση με το αρχικό πάχος

Οι παραπάνω δεξαμενές υγραερίου είναι υπό την διαδικασία συντήρησης(βάψιμο και αντικατάσταση οργάνων) και περιοδικού ελέγχου πενταετίας(πλήρης εσωτερική επιθεώρηση, αν είναι δυνατόν, έλεγχος για διαβρώσεις και φθορές, υδραυλική δοκιμασία , παχυμέτρηση των ελασμάτων και σύγκριση με το αρχικό πάχος).

Πίνακας Αποστάσεων Ασφαλείας

Απόσταση
από
άλληδεξαμενή
υγραερίου
υπό πίεση
0,75d, όπου d
η διάμετρος της
μεγαλύτερης δεξαμενής,
αλλά τουλάχιστον 1m
Απόσταση
από
μονάδες
παραγωγής
ή επεξεργασίας,
εργαστήρια,
συνεργεία
κτίρια γραφείων,
εσωτερικούς δρόμους
με πυκνή
μη ελεγχόμενη
κυκλοφορία,
όριαιδιοκτησίας
και σταθερές
πηγές έναυσης
Μέγιστη χωρητικότητα ομάδας (m3)Μέγιστη
δεξαμενή
ομάδας
(m3)
Υπέργειες(m)Υπόγειες(m)Επιχωματωμένες(m)
1.5
5
27
600
Ως 0.5
0,5 ως 2,5
2,5 ως 9
9 ως 200
1,5
3
7,5
15
1,5
3
3
3
2,5
3
3
5
Μεταξύ
παρειών
υπέργειας
και υπόγειας
δεξαμενής
υγραερίου
2m
Μεταξύ
παρειών
υπόγειων
δεξαμενών
υγραερίου
1m
Μεταξύ
παρειάς
υπέργειας
και στομίου
εξόδου
βαλβίδας
ασφαλείας
υπόγειας
δεξαμενής
5m

  Η NTAILIANIS GAS είναι η εταιρεία που σας εγγυάται για την ποιόητα, τη σωστή εξυπηρέτηση και τις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων της. Ένα όνομα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη, υπεύθυνα και φιλικά.

  Διεύθυνση

  7o Χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
  ΤΚ: 42100 TΘ: 176

  Τηλέφωνο

  2431088138

  Fax

  2431088138

  Info

  info@ntailianisgas.gr
  sales@ntailianisgas.gr