Ασφάλεια

Η NTAILIANIS GAS από την ίδρυση της πορεύεται με γνώμονα την ασφάλεια σε όλα της τα είδη , όπως η ασφάλεια των δεξαμενών, η ασφαλής και ορθή χρήση των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών υγραερίου καθώς και του κάθε είδος φιάλης ή φιαλιδίου.

Γενικά θέματα ασφάλειας
 • Οι ατμοί του υγραερίου είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Σε περίπτωση διαρροής, το αέριο κατεβαίνει προς το έδαφος και συγκεντρώνεται στις χαμηλότερες περιοχές.
 • Μην τοποθετείτε ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, αιτίες ανάφλεξης και καυτές επιφάνειες στο επίπεδο του εδάφους ή χαμηλότερα από τις δεξαμενές και τις φιάλες του υγραερίου ή δίπλα σε αυτές.
 • Το υγραέριο εξατμίζεται και ψύχεται γρήγορα. Για αυτό το λόγο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα αν χυθεί πάνω στο δέρμα ή αν κάποιος αγγίξει ορισμένους τύπους εξοπλισμού υγραερίου χωρίς να φοράει προστατευτικά γάντια και γυαλιά.
 
 • Το υγραέριο δεν είναι τοξικό. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει αναισθησία αν αναμιχθεί σε μεγάλες συγκεντρώσεις με τον αέρα. Όσο μεγαλώνει η συγκέντρωσή του (με αποτέλεσμα να ελαττώνεται το διαθέσιμο οξυγόνο), αυξάνεται ο κίνδυνος ασφυξίας.
 • Το υγραέριο είναι άοσμο από μόνο του. Ωστόσο, σε αυτό προστίθεται μια έντονα δύσοσμη ουσία για τον εντοπισμό των διαρροών. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να εντοπίσετε μια διαρροή με φλόγα ή άλλα μέσα που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη!
 • Το υγραέριο είναι εύφλεκτο, όπως όλα τα καύσιμα που προέρχονται από το πετρέλαιο. Πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από αιτίες ανάφλεξης και σε χώρους με καλό εξαερισμό.
 • Το υγραέριο διαστέλλεται γρήγορα όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οι δεξαμενές αποθήκευσης, οι σωληνώσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο μεγάλης αύξησης της πίεσης λόγω της διαστολής του υγρού με την αύξηση της θερμοκρασίας.
 • Το υγραέριο προκαλεί τη φθορά του φυσικού καουτσούκ και ορισμένων πλαστικών. Πρέπει να χρησιμοποιείτε ελαστικούς σωλήνες και άλλο εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με το υγραέριο.
Ασφάλεια Δεξαμενών

Η εταιρεία μας εξασφαλίζει την τοποθέτηση της δεξαμενής σε ασφαλή θέση και φροντίζει να υπάρχουν όλα τα αναγκαία μέσα για την προστασία της δεξαμενής, των σωληνώσεων και των συσκευών.

Εσείς πρέπει να φροντίζετε την εγκατάστασή σας. Συγκεκριμένα, πρέπει να λαμβάνετε τα ακόλουθα μέτρα:

 • Διατηρείτε σε καλή κατάσταση την περίφραξη ασφαλείας της δεξαμενής. Κλειδώνετε τις εισόδους. Αν δεν υπάρχει περίφραξη, διατηρείτε κλειδωμένο το κάλυμμα της βαλβίδας της δεξαμενής και φυλάσσετε τα κλειδιά σε μέρος με εύκολη πρόσβαση.
 • Κρατάτε τα απορρίμματα και οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε ασφαλή απόσταση από τις δεξαμενές και μην επιτρέπετε στο γρασίδι και στα αγριόχορτα να αναπτυχθούν πολύ. Μη χρησιμοποιείτε ζιζανιοκτόνο με βάση το χλωρικό άλας, καθώς μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο φωτιάς.
 • Μην αφήνετε τα οχήματα να πλησιάσουν την εγκατάσταση.
 • Μην επιτρέπεται να πλησιάζουν άτομα που δεν έχουν σχέση με την εγκατάσταση.
 • Μην επιτρέπετε σε κανέναν το κάπνισμα ή να φέρνει ηλεκτρικό εξοπλισμό, να οδηγεί οχήματα, να ανάβει φωτιά, να ψήνει φαγητό ή να μεταφέρει άλλες αιτίες ανάφλεξης κοντά στην εγκατάσταση. Φροντίζετε να διατηρούνται τα σήματα απαγόρευσης του καπνίσματος και οι άλλες προειδοποιήσεις
 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπέργειες σωληνώσεις από τη δεξαμενή προς το σημείο χρήσης είναι προστατευμένες από το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς από ατυχήματα και ότι στηρίζονται κατάλληλα. Για τις υπόγειες σωληνώσεις, πρέπει να γνωρίζετε τη διαδρομή που ακολουθούν και αποφύγετε να τοποθετήσετε πάνω στο έδαφος οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στους σωλήνες ή τη δεξαμενή.
 • Μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις ενέργειες σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι τις γνωρίζουν όλοι όσοι κινούνται στο χώρο.
 • Μην κάνετε τροποποιήσεις που μπορεί να επηρεάσουν την εγκατάσταση, όπως είναι η αλλαγή των αντιπυρικών φραγμάτων, η ανέγερση υπόστεγων ή περιφράξεων και η εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού κοντά στη δεξαμενή. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, απευθυνθείτε στην NTAILIANIS GAS. Η δεξαμενή δεν πρέπει να βάφεται από οποιονδήποτε εκτός της NTAILIANIS GAS.
 • Επιτρέπετε την εργασία στην εγκατάσταση μόνο σε μηχανικούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την NTAILIANIS GAS.
 • Μην ξεχνάτε ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, σε κοντινή απόσταση από τη δεξαμενή πρέπει να διατηρείτε 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηρής σκόνης BCE 12 kgr. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να συντηρούνται καλά και να επιθεωρούνται σε ετήσια βάση.
Ασφάλεια Φιαλών
Το υγραέριο διατηρείται σε υγρή κατάσταση, υπό πίεση, σε ειδικά σχεδιασμένες φιάλες.
 
 1. Αποθηκεύετε τις φιάλες σε χώρους με καλό εξαερισμό, μακριά από φλόγες, ηλεκτρικές συσκευές και πρίζες.
 2. Μην αποθηκεύετε τις φιάλες σε υπόγεια ή κλειστούς χώρους – το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα και συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα σημεία, δημιουργώντας εύφλεκτο μίγμα.
 3. Μην αποθηκεύετε ποτέ τις φιάλες κοντά σε εστίες θερμότητας ή εκτεθειμένες άμεσα στον ήλιο.
 4.  Χρησιμοποιείτε πάντοτε ελαστικούς σωλήνες που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το υγραέριο. Ο ελαστικός σωλήνας πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 2 μέτρα, με σφιγκτήρες και στα δύο άκρα. Οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 2 χρόνια, καθώς φθείρονται με τον καιρό.
 5. Όταν χρησιμοποιούνται, όλες οι φιάλες πρέπει να εξοπλίζονται με ρυθμιστές πίεσης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για προπάνιο ή βουτάνιο, για τον έλεγχο της πίεσης όταν η θερμοκρασία αλλάζει. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο ρυθμιστή για τον τύπο του υγραερίου που χρησιμοποιείτε.
 6. Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη σύνδεση του ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη και μην ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης ή του ρυθμιστή πριν ο ρυθμιστής πίεσης να συνδεθεί καλά.
 7.  Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η βαλβίδα της φιάλης έχει κλείσει καλά πριν αφαιρέσετε την πλαστική τάπα ασφαλείας.
 8. Μην καπνίζετε ποτέ κατά τη σύνδεση του εξοπλισμού και όταν ελέγχετε για την ύπαρξη διαρροής μη χρησιμοποιείτε φλόγα.
 9. Ελέγχετε το δακτύλιο του ρυθμιστή πίεσης ή της βαλβίδας πριν από τη σύνδεση κάθε νέας φιάλης. Αν το λάστιχο μοιάζει να έχει φθαρεί ή να έχει καταστραφεί, αντικαταστήστε το ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
 10. Η φιάλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια θέση.
 11.  Η συσκευή μαγειρέματος και η φιάλη πρέπει να βρίσκονται πάνω από το επίπεδο του εδάφους, με τη συσκευή μαγειρέματος σε ψηλότερη θέση σε σχέση με τη φιάλη.
 12. Ελέγξτε ότι ο ελαστικός σωλήνας δεν έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια της συσκευής μαγειρέματος.

'Αλλες χρήσιμες πρακτικές ασφαλείας

Ο σωστός τρόπος ανάματος μιας μη αυτόματης συσκευής μαγειρέματος είναι ο εξής:

 1. Ανάψτε ένα σπίρτο
 2. Πλησιάστε τη φλόγα στην εστία
 3. Ανοίξτε τη βαλβίδα της συσκευής μαγειρέματος
 • Κατά το μαγείρεμα, διατηρείτε ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα.
 • Μην ακουμπάτε ζεστά σκεύη μαγειρικής επάνω στη φιάλη.
 • Μην εκθέτετε ποτέ τη φιάλη σε υπερβολική θερμότητα.
 • Κλείνετε τη βαλβίδα της φιάλης ή του ρυθμιστή όταν ολοκληρώνετε το μαγείρεμα.
 • Μην αφήνετε παιδιά να χειρίζονται τις φιάλες ή τις συσκευές.

Έλεγχοι ασφαλείας

 • Ελέγχετε τακτικά τον ελαστικό σωλήνα για ίχνη φθοράς ή ρωγμών.
 • Ελέγχετε, επίσης, το σημείο σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα για τυχόν διαρροή χρησιμοποιώντας διάλυμα με σαπούνι. ΜΗ χρησιμοποιείτε φλόγα κατά τον έλεγχο.
 • Αντικαθιστάτε τον ελαστικό σωλήνα και τα κλιπ κάθε 2 χρόνια με εγκεκριμένα εξαρτήματα που μπορείτε να προμηθευτείτε από την NTAILIANIS GAS.
 • Αντικαθιστάτε τους ρυθμιστές κάθε 5 χρόνια με εγκεκριμένους τύπους ρυθμιστών που μπορείτε να προμηθευτείτε από τους διανομείς της NTAILIANIS GAS.

Ακολουθούν μερικές πρακτικές συμβουλές για τη χρήση των φιαλών υγραερίου:

 • Οι φιάλες προπανίου δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε κλειστό χώρο αλλά μόνο στο ύπαιθρο. Οι φιάλες του μίγματος τοποθετούνται και σε κλειστό χώρο.
 • Για οικιακή χρήση σε κλειστό χώρο απαγορεύεται πάνω από μια φιάλη. Αν χρειάζονται παραπάνω φιάλες αυτές θα τοποθετούνται στο ύπαιθρο σε ασφαλή χώρο και πρέπει να απέχουν 1.5m από ανοίγματα (παράθυρα, αποχετεύσεις κλπ.) και να είναι προστατευμένες από τον ήλιο και τη βροχή (με κατάλληλο στέγαστρο).
 • Όλες οι φιάλες προπανίου και μίγματος πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο ρυθμιστή (υψηλής ή χαμηλής πίεσης). Σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι στη φιάλη (κυρίως προπανίου) δεν τοποθετείται ρυθμιστής αλλά ο ελαστικός σωλήνας με ένα απλό ρακόρ συνδέεται με τη φιάλη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο διότι τo αέριο διοχετεύεται πλέον στη συσκευή με την πίεση που υπάρχει και στην φιάλη (δηλ, ακόμη και 8bar για το προπάνιο).

 • Σε μερικές ταβέρνες χρησιμοποιούνται συσκευές υγραερίου εγχώριας κατασκευής που απαιτούν δυστυχώς υψηλή πίεση (περίπου 1.5 bar) οπότε θα πρέπει να εγκαθίσταται ο κατάλληλος ρυθμιστής. Αυτές οι επαγγελματικού τύπου συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση. Στην οικιακή χρήση έχουμε συσκευές χαμηλής πίεσης (28 με 30 mbar) που λειτουργούν με τον αντίστοιχο ρυθμιστή.
 • Σε κάθε αντικατάσταση φιάλης πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση του ρυθμιστή και να αντικαθίσταται το παρέμβυσμα (φλάντζα) με καινούργιο. Ο ρυθμιστής πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 5 χρόνια ή κάθε 3 χρόνια, όταν βρίσκεται σε κλειστό χώρο ή σε ύπαιθρο αντίστοιχα. Η αντικατάσταση του ρυθμιστή μπορεί να γίνει και νωρίτερα, εάν διαπιστωθεί κακή λειτουργία του. Για τον έλεγχο της στεγανότητας να χρησιμοποιείται σαπουνάδα και ΠΟΤΕ φλόγα.
 • Ο ελαστικός σωλήνας μεταξύ ρυθμιστή και συσκευής πρέπει να είναι κατάλληλος για υγραέριο και να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια, έστω και αν δεν παρουσιάζει εξωτερικά σημεία φθοράς. Σε ειδικές περιπτώσεις (ταβέρνες κλπ.) ο σωλήνας αυτός πρέπει να αντικαθίσταται κάθε χρόνο γιατί υφίσταται μεγαλύτερη φθορά (υψηλές θερμοκρασίες, λάδια κλπ). Τo μήκος του σωλήνα αυτού δεν πρέπει να είναι πάνω από 1,5m για να μπορεί εύκολα να ελέγχεται. Αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη, να γίνεται εγκατάσταση με χαλκοσωλήνα βαρέως τύπου. Αν οι φιάλες είναι στο ύπαιθρο, θα πρέπει στο σημείο εισόδου του χαλκοσωλήνα στον εσωτερικό χώρο να τοποθετείται διακόπτης υγραερίου για την άμεση απομόνωση της συσκευής από τις φιάλες και συνεπώς την αντιμετώπιση της διαρροής.

  Η NTAILIANIS GAS είναι η εταιρεία που σας εγγυάται για την ποιόητα, τη σωστή εξυπηρέτηση και τις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων της. Ένα όνομα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη, υπεύθυνα και φιλικά.

  Διεύθυνση

  7o Χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
  ΤΚ: 42100 TΘ: 176

  Τηλέφωνο

  2431088138

  Fax

  2431088138

  Info

  info@ntailianisgas.gr
  sales@ntailianisgas.gr