Χύμα Υγραέριο

Χρήσεις Υγραερίου

Το υγραέριο είναι ένα πολύ ευέλικτο καύσιμο με σημαντικά οφέλη στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το φωτισμό. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Οικιακή Χρήση
 • Βιομηχανική Χρήση
 • Αγροτική Χρήση
 • Υγραεριοκίνηση

Οικιακή Χρήση

Το υγραέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεμα, την κεντρική θέρμανση, την παροχή ζεστού νερού, σε θερμάστρες εξωτερικού χώρου, ακόμα και σε θερμαινόμενες πισίνες. Έχει τις ίδιες χρήσεις με το φυσικό αέριο αλλά προσφέρει πολύ περισσότερα εξαιτίας της υψηλότερης θερμογόνου δύναμης. Το υγραέριο θερμαίνει άμεσα το νερό, στη θερμοκρασία που θέλετε, όλο το 24ωρο. Τόσο η θερμοκρασία όσο και η φλόγα στην κουζίνα και τις εστίες καύσης αντίστοιχα, μπορούν να ελεγχθούν και ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

Βιομηχανική Χρήση

Το υγραέριο έχει ευρεία χρήση στη βιομηχανία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη θέρμανση μεγάλων βιομηχανικών χώρων όσο και για την παραγωγή θερμότητας σε φούρνους, λέβητες και κλιβάνους. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες ειδών διατροφής, ποτών, τσιγάρου-καπνού, υφασμάτων, μετάλλου, χάρτου, παρέχοντας ελεγχόμενα υψηλές θερμοκρασίες με αμελητέες εκπομπές θείου και ελάχιστα κατάλοιπα. Επιπλέον χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα, για τη θέρμανση της ασφάλτου κατά την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων. Ωστόσο χρησιμοποιείται στην παραγωγή τούβλων, στη συγκόλληση και τήξη μεταλλευμάτων και την παραγωγή μονωτικών.

Αγροτική Χρήση

Ευρεία η χρήση του υγραερίου και στον αγροτικό τομέα, όπως στα πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, ξηραντήρια καπνού και καλαμποκιού. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα του υγραερίου αυξάνουν την αγροτική παραγωγή και βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων. Εξαιτίας της καθαρής καύσης του, το υγραέριο είναι το πιο ιδανικό καύσιμο για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών στον αγροτικό τομέα και η χρήση του συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήματα για την κτηνοτροφία.

Υγραεριοκίνηση

Το υγραέριο χρησιμοποιείται και για την κίνηση οχημάτων (ΙΧ, περονοφόρα) σαν εναλλακτικό καύσιμο για την βενζίνη ή το πετρέλαιο ντίζελ. Οι επιδόσεις της υγραεριοκίνησης είναι υψηλές τόσο στον τομέα της ασφάλειας όσο και στη απόδοση του κινητήρα, με μηδενικά κατάλοιπα και ελάχιστη εκπομπή ρύπων έναντι των υπολοίπων καυσίμων που διατίθενται στην αγορά.

Πλεονεκτήματα Υγραερίου

Οι αέριες καύσιμες ύλες, συνεπώς και τα υγραέρια, αποτελούν εξιδανικευμένα καύσιμα διότι είναι έτοιμα για καύση, δηλ. πληρούν τις ιδανικές συνθήκες καύσης, που απαιτούν την καύσιμη ύλη σε αέρια κατάσταση. Παραθέτουμε στη συνέχεια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του υγραερίου έναντι των υγρών καυσίμων τα οποία κυρίως καλείται να υποκαταστήσει:

Καλύτερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης

Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση και συνεπώς η εξοικονόμηση ενέργειας οφείλεται στην έλλειψη θείου από το υγραέριο και συνεπώς η μη ύπαρξη οξειδίων του θείου στα καυσαέρια επιτρέπει τη χρήση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας χωρίς τον κίνδυνο διαβρώσεων

Άνεση στον έλεγχο και χειρισμό των παρακάτω

Παροχής ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στη ζήτηση θερμότητας

 • Μεταβολής της θερμοκρασίας

 • Επίτευξης οξειδωτικής, ουδέτερης ή αναγωγικής ατμόσφαιρας

 • Μήκους και γενικότερα μορφής της φλόγας.

Γενικότερα λόγω της φύσης του, το υγραέριο αναμιγνύεται πλήρως με τον αέρα καύσης και παρουσιάζει ομοιομορφία της θέρμανσης και σταθερότητα των απαιτούμενων ρυθμίσεων.

Χαμηλό κόστος διαχείρισης καυσίμου

Η χρήση του υγραερίου ελαχιστοποιεί τα παρακάτω έξοδα που έχουν σχέση με τα υγρά καύσιμα.

Προθέρμανση: To μαζούτ για την εύκολη τροφοδοσία του στον καυστήρα απαιτεί τρία στάδια προθέρμανσης (με ατμό ή με ηλεκτρικές αντιστάσεις):

 • Στη δεξαμενή αποθήκευσης σε θερμοκρασία 30°C.Πριν την άντληση σε θερμοκρασία 60-70°C
 • Πριν την καύση σε θερμοκρασία 130°C

Για το υγραέριο αντίστοιχα, στις περιπτώσεις μεγάλων καταναλώσεων, χρειάζονται μόνο 100Kcal/kg για να εξαεριώσουμε την ποσότητα που απαιτείται στη μονάδα του χρόνου.

Χαμηλό κόστος συντήρησης του εξοπλισμού

Κατά την καύση των υγρών καυσίμων δημιουργούνται αποθέσεις στους καυστήρες, στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας και στην καπνοδόχο, που δημιουργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα την ανάγκη καθαρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού για να μην πέφτει ο ενεργειακός βαθμός απόδοσης των εγκαταστάσεων και να μην επηρεάζεται η ποιότητα των προϊόντων. Κατά την καύση του υγραερίου τα παραγόμενα καυσαέρια είναι πολύ καθαρά και η απαιτούμενη συντήρηση του εξοπλισμού είναι αμελητέα κοστολογικά.

Σύγκριση του υγραερίου με άλλου είδους καύσιμα

Για να είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων καυσίμων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θερμιδική αξία κάθε καυσίμου, σε σχέση με την απόδοση του συστήματος στο οποίο γίνεται η καύση του.

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει την κατώτερη (καθαρή) θερμιδική αξία των συνηθέστερων τύπων καυσίμου και τη μέση απόδοση των συσκευών καύσης (καυστήρες).

   Ειδικό Βάρος    Κατώτερη Θερμιδική Αξία    Μέση Απόδοση Καυστήρα  
Προπάνιο0,51 kg/lt11.060 kcal/kg91 %
Βουτάνιο0,58 kg/lt10.940 kcal/kg91 %
  Μίγμα Αερίων  0,57 kg/lt10.960 kcal/kg91 %
Ντίζελ0,83 kg/lt10.200 kcal/kg86 %
Μαζούτ0,97 kg/lt9.600 kcal/kg82 %
Φυσικό Αέριο0,63 kg/m39.100 kcal/kg91 %

Για να είναι δυνατή η ευκολότερη σύγκριση των καυσίμων, ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τη σχέση (την ισοδυναμία) μεταξύ των καυσίμων για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ενέργειας.

   Β    Προπάνιο    Βουτάνιο    Μίγμα
Υγραερίου  
  Ντίζελ
Κίνησης  
  Ντίζελ
Θέρμανσης  
  Μαζούτ    Φυσικό
Αέριο  
A——>xQKgKgKgLtKgKgm3
ΠροπάνιοKg11.0111.0091.3771.1471.2791.229
ΒουτάνιοKg0.98910.9981.3671.1351.2651.216
ΜίγμαKg0.9911.00211.3641.1371.2671.218
Ντίζελ
Κίνησης
Lt0.7260.7310.73010.8330.9291.290
  Ντίζελ
Θέρμανσης  
Kg0.8720.8810.8801.211.1141.071
ΜαζούτKg0.7820.7910.7891.0770.89710.961
Φυσικό
Αέριο
m30.8140.8230.8210.7750.9341.0401

Μια ποσότητα ‘A’ ενός καυσίμου από την πρώτη στήλη ισοδυναμεί με (A x Q) ποσότητα καυσίμου στις στήλες 3 έως 9, όπου Q είναι ο παράγοντας στο κοινό κελί των δύο καυσίμων. Δηλαδή, 1000 lt πετρελαίου ντίζελ κίνησης ισοδυναμούν (παράγουν την ίδια ποσότητα ενέργειας) με 730 kg μίγματος υγραερίου.


Εκτός από τη διαφορά στην ενέργεια που παράγεται κατά την καύση τους, τα καύσιμα διαφέρουν σημαντικά ως προς την ποιότητα των καυσαερίων τους και, συνεπώς, ως προς τα αποτελέσματά τους στο περιβάλλον.


Το υγραέριο εκπέμπει κατά την καύση του μόνο CO2, NOx και H2O (υδρατμούς). Τα καυσαέρια από το πετρέλαιο ντίζελ και το μαζούτ περιέχουν επίσης CO, SO2 και αιθάλη. Το υγραέριο δεν περιέχει μεταλλικά στοιχεία, όπως Zn, Pb, Vn και Ni, σε αντίθεση με το ντίζελ και το μαζούτ. Σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες καύσης, αυτές οι ουσίες ευθύνονται για την οξείδωση των μετάλλων σε υψηλές θερμοκρασίες (σε λέβητες, σωληνώσεις κ.λπ.).


Επιπλέον των παραπάνω, το υγραέριο έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα συγκρινόμενο με τα άλλα καύσιμα:

 • Δεν χρειάζεται προθέρμανση.
 • Δεν χρειάζεται άντληση ή άλλη υποβοήθηση για την ανάμιξή του με τον αέρα.
 • Μικρές απαιτήσεις σε συντήρηση εξοπλισμού.
 • Χαμηλές απώλειες ενέργειας στο σύστημα.
 • Εύκολος χειρισμός και έλεγχος.

  Η NTAILIANIS GAS είναι η εταιρεία που σας εγγυάται για την ποιόητα, τη σωστή εξυπηρέτηση και τις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων της. Ένα όνομα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη, υπεύθυνα και φιλικά.

  Διεύθυνση

  7o Χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
  ΤΚ: 42100 TΘ: 176

  Τηλέφωνο

  2431088138

  Fax

  2431088138

  Info

  info@ntailianisgas.gr
  sales@ntailianisgas.gr